#privacyPOLICY

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC PARTIPIPAL EVENTS SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre dumneavoastra.

 

Scopul colectarii datelor de catre SC PARTIPIPAL EVENTS SRL este utilizarea exclusiv in vederea desfasurarii activitatilor de promovare a serviciilor.

 

Prin citirea prezentei politici de confidentialitate ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

 

Confidentialitatea datelor clientilor este respectata cu strictete, fiind exclusa transmiterea datele personale ale clientilor catre terti. In situatia in care nu mai doriti sa primiti oferte prin e-mail sau tiparite, va rugam sa ne informati in scris prin e-mail, fax sau posta in legatura cu optiunea dumneavoastra.

 

Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul SC PARTIPIPAL EVENTS SRL. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca din aceeasi structura administrativa cu sediul SC PARTIPIPAL EVENTS SRL.

[cookies_revoke]